Paeonol

Paeonol

Paeonol CM-09 content: ≥ 98% Source: paeonol, Xu Changqing CAS: 552-41-0